Rekrutacja pracowników krok po kroku. Sprawdź, jak to robi profesjonalna agencja HR

W czasie, gdy Ty być może odczuwasz coraz większą frustrację z powodu kolejnych nieudanych rekrutacji, Twoja konkurencja woli zdać się na profesjonalistów. Korzystanie z usług agencji HR nie jest już zarezerwowane tylko dla największych firm czy międzynarodowych korporacji. To standardowa inwestycja w biznes, zwłaszcza z punktu widzenia firm, którym pozyskiwanie nowych ludzi przychodzi z dużym trudem. Na pewno jednak zastanawiasz się, jak taka współpraca przebiega. Wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Sprawdź, jak wygląda rekrutacja pracowników krok po kroku w wydaniu profesjonalnej agencji HR.

Krok 1: ustalenie szczegółów z klientem agencji

Punktem wyjścia do rozpoczęcia efektywnej rekrutacji pracowników przez agencję HR jest dokładne poznanie oczekiwań klienta. Pracodawca powinien – czy to podczas osobistego spotkania, czy wideokonferencji – przedstawić wszystkie swoje potrzeby, czyli m.in. opisać własny biznes, scharakteryzować docelowego pracownika oraz wyjaśnić, jakie stanowiska w firmie wymagają obsadzenia.

Na tym etapie wskazane jest skorzystanie z doradztwa HR, dzięki któremu agencja może zasugerować klientowi skorzystanie z innych rozwiązań poza samą rekrutacją – np. outsourcingu.

Krok 2: stworzenie profilu idealnego kandydata

Po poznaniu oczekiwań klienta eksperci agencji rekrutacyjnej przystępują do kluczowego zadania, czyli stworzenia profilu kandydata. Taki profil powinien uwzględniać najróżniejsze szczegóły, włącznie z wiekiem, płcią, doświadczeniem zawodowym, wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami miękkimi etc.

Utworzony profil idealnego kandydata będzie pełnić funkcję swoistej matrycy, do której agencja przykłada poszczególne osoby ubiegające się o pracę w firmie klienta. Oczywiście eksperci HR muszą zachować pewną dozę elastyczności, aby proces rekrutacji nie wydłużył się w nieskończoność.

Krok 3: obranie strategii rekrutacyjnej

Wiedząc już, kogo szuka klient, agencja może rzetelnie ocenić stopień skomplikowania rekrutacji. Nie jest tajemnicą, że pozyskanie np. managerów wysokiego szczebla czy specjalistów posiadających bardzo rzadkie kwalifikacje zawodowe będzie o wiele trudniejsze, niż ma to miejsce w przypadku poszukiwania szeregowych pracowników np. na produkcję.

Dlatego kluczowym etapem jest dostosowanie strategii rekrutacyjnej do profilu kandydata, jak również do czasu, w jakim klient musi obsadzić wolne stanowiska w swojej firmie. W grę może tutaj wchodzić zarówno standardowa rekrutacja (z publikowaniem ogłoszeń i zbieraniem podań kandydatów), ale coraz więcej firm decyduje się skorzystać z headhuntingu. Jest to strategia polegająca na aktywnym wyszukiwaniu najlepszych kandydatów własnymi kanałami, również spośród osób, które aktualnie nie szukają nowej pracy.

Krok 4: rozpoczęcie rekrutacji pracowników

Zgodnie z obraną i uzgodnioną z klientem strategią agencja HR rozpoczyna poszukiwania odpowiednich osób, które wpisują się w profil kandydata. Jednocześnie eksperci biorą na siebie wszystkie obowiązki związane z pozyskaniem nowych pracowników dla swojego klienta, w tym m.in.:

  • przyjmowanie podań i analizowanie ich treści,
  • weryfikowanie kwalifikacji zawodowych kandydatów,
  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych,
  • selekcję najlepszych kandydatów,
  • wstępne przedstawienie kandydatom warunków zatrudnienia (w porozumieniu z klientem).

Jak widać agencja zajmuje się wszystkim, za co wcześniej osobiście odpowiadał pracodawca – tym samym oszczędzając mu mnóstwo czasu.

Krok 5: przedstawienie wybranych kandydatów klientowi

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i wyselekcjonowaniu osób, które najlepiej pasują do profilu, agencja przedstawia je swojemu klientowi. Ten może podjąć decyzję o przyjęciu do pracy rekomendowanych kandydatów, jednocześnie korzystając z pomocy agencji na etapie negocjowania indywidualnych warunków zatrudnienia.

Warto przy tym podkreślić, że dopiero po skutecznym zrekrutowaniu pracowników następuje rozliczenie usługi agencyjnej.

Rekrutacja pracowników prowadzona przez profesjonalną agencję jest więc działaniem wielotorowym, wymagającym bardzo dobrej znajomości sytuacji na rynku zatrudnienia, korzystania z własnych kontaktów oraz stosowania nieoczywistych metod weryfikacji kandydatów. Dzięki takiemu podejściu można nie tylko znacząco skrócić proces obsadzania wolnych stanowisk, ale także zminimalizować ryzyko zatrudnienia niewłaściwych osób.

Skuteczną rekrutację pracowników swoim klientom zapewnia Verita HR – najlepiej oceniana agencja HR w Warszawie, której usługi rekomenduje aż 97 proc. klientów biznesowych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.